اشعار ولی اله بایبوردی
 
قالب وبلاگ


صدا صدای شقایق سخن ز عشق تو گوید
کلید گنج خزاین وجود نقش تو جوید

چه بگوید ز وجودتتو کریمی تو رحیمی
به در حلقه به گوشت تو سمیعی تو بصیری

همه درگاه تو آیند که تو بخشنده آنی
ملکا صف به صف آیند که تو آیینه آنی

تو خدایی تو خدایی که به ما علم تو دادی
ز وجودت همه عالم که ضیایی تو بدادی

موضوع : | بازدید : 2 | تگ ها :
[ دوشنبه 28 اسفند 1396 ] [ 14:26 ] [ ولی اله بایبوردی ] [ ]


الهی ز اول خلقت تعلمش دادی
در آفرینش خلقت خلیفه اش دادی

بسی به پای عزیزان ندای تو حیدی
صدای من عرف الله به جان همی دادی

بیا بیا که جهان عشق عاشقان خواهد
به باغ نرگس و شیرین ندا همی دادی

موضوع : | بازدید : 2 | تگ ها :
[ دوشنبه 28 اسفند 1396 ] [ 14:24 ] [ ولی اله بایبوردی ] [ ]

 

خوشا مردان با تقوای دوران
 گذر ایام را یادی از ایشان

سنا مجلس مصدق را کنی یاد
 که ملی صنعتی نفتی به امداد

کنی یادی ز ملی جبهه ای هان
 که استخراج نفتی را نمایان

که در ید دولتی باشد که ملی
 منافع شخص لا عامی که خیلی

ذخایر نفت ایرانی که عامی
 که سود عاید تمامی مردمانی

به تاریخی ورق زن بازگویی
 حقایق را ز تاریخی بجویی

حقایق خود  حقیقت را نمایان
 که در ید آدمی دیندار انسان

امانت را خیانت لا عزیزان
 امانت را نگهداری به از جان

کسانی که تعهّد اجتماع را
 رعایت تا که جمعی انتفاع را

به خدمت مردمی کوشا در ایران
 که خالص خدمتی از خود نمایان

نگهبان این کسان باشی خدایا
 که در خدمت بشر ایثار جان را

به ملی نفت ایران افتخاری
 خصوصی لا به ملی اعتباری

ولی مردان توحیدی زبانزد
 به نیکی یاد از ایشان غیر را رد

خوشا آنان به خدمت خلق کوشا
 به خدمت خطّه خاکی عشق جانا

وطن چون مادری کن احترامی
 به مادر لا خیانت هر زمانی

موضوع : | بازدید : 4 | تگ ها :
[ شنبه 26 اسفند 1396 ] [ 14:28 ] [ ولی اله بایبوردی ] [ ]


چشم این مدعیان باز عتابی دارد
که به تسبیح و دعا ذکر و نشانی دارد

درد عشق از همه کس سر بزند خوش وفتی است
درد من درد دل و مست جمالی دارد

آن که از خرقه برون آمد و دُردی بکشید
گو که هر خانه خرابی و معانی دارد

در پس پرده نشانت بکشی سرّ وجود
حمد و تقدیس طریق است و جوانی دارد

از مگس پرس که شهد گل ریحان چه عجب
گوید آن دم که به حق گنج زبانی دارد

میر ما گفت بیا محرم اسرار وجود
بر درش نقش زده نام و خیالی دارد

ای ولی تربت انفاس جگر خون کندم
چون که با باده عجین گشته نهانی دارد

موضوع : | بازدید : 5 | تگ ها :
[ شنبه 26 اسفند 1396 ] [ 14:23 ] [ ولی اله بایبوردی ] [ ]

 


به وحدت خال کنجی لب نگاهی
چو خورشیدی نمایان در فضایی

به قلب آدم نگاهی کن چه رویت
نشیمن خانه دل­ ها شد حقیقت

ازا خالی نمایان قلب پر خون
سیه خالی چه گویی تار همچون

بسی منزل نمایان بین آدم
به آن سمتی روان با دوست همدم

ز وحدت کثرتی پیدا نگارا
از اویی سمت اویی سوی والا

چو خالی فرض کن دل­ های غم را
چو مشکی عطر آگینی هویدا

چه زیبا عکس سیرت رونمایی
که سیرت جلوه در سیمای مایی

زسیما خال زیبا گشت جانا
دلی همچون چراغی مهر آسا

که چون خورشید دل پیدای پنهان
به هر ضربت دلی عمری نمایان

طلوع خورشید را باشد غروبی
غروبی را پیاپی شد طلوعی

چو زلفی مضطرب احوال جانا
چو چشمانی خمارین جلوه آرا

چو ماهی جلوه آرا روی زیبا
به رخ زیبا سیه خالی هویدا

گذر گاهی به مسجد گاه دیری
عبادتگاه زرتشتی کنشتی

گهی دوزخ بهشتی گاه جانا
عمل­ ها نامه شد روزی هویدا

ز هفتم نه فلک افلاک برتر
همین آدم که خاکی ماه پیکر

درون گودال افتد خاک انسان
جدا از جسم روحی نازنین هان

به تقوا زهد را کسبی کنی هان
چو زاهد برحذر از جیفه انسان

چو پرهیز از تعلق جیفه­ هایی
نمایان صورتی سیرت نمایی

موضوع : | بازدید : 4 | تگ ها :
[ پنجشنبه 24 اسفند 1396 ] [ 20:26 ] [ ولی اله بایبوردی ] [ ]

   درست که مادر فرداست دختر امروز
   ولی صد حیف که مادر نه مادر دیروز

به چشم خوشه پروین نگارخانه عشق
نصیب پاک دلی شد عبور از امروز

نشسته ام به کنار درخت سروی خوش
که شاخه های نسیمش نوازشی است هنوز

ولی چه سود که رفتند عاشقان هنر
هنر ورا تو چه گویی که عشق رب پیروز

موضوع : | بازدید : 4 | تگ ها :
[ چهارشنبه 23 اسفند 1396 ] [ 8:21 ] [ ولی اله بایبوردی ] [ ]

محبوب سال های جوانی سلام علیک
تا دیدمت گذشته ز یادم گذر ولیک

افسوس طی شد آن همه ایام زندگی
حالی شده مرا که هم اکنون دوندگی

زندان زندگی است سیه رنگ سپید رو
در این سیاهی شب و روزش سفید مو

ای یادگار دور جوانی جوان شدیم
از بس که عمر رفت ز پنجه کمان شدیم

آن لحظه ای که مرغ سعادت جوانی ام
پرواز تا به بام تو محبوب خوانی ام

مرغ سعادت از دل من پر کشید و رفت
جایی که مهر نیست محبت حریر زفت

آن لحظه ای که ماه وجودت تجسمی
می دیدم از نگاه وجودت تحکمی

دل قند می شد از هیجانات دیدنت
بر خود اجازه غنچه لب دوست چیدنت

شب ها تو را به یاد به وقت انتظار دل
آن لحظه را ببین به خدا انتحار دل

موضوع : | بازدید : 5 | تگ ها :
[ چهارشنبه 23 اسفند 1396 ] [ 8:14 ] [ ولی اله بایبوردی ] [ ]


تو نور شمع شبی ای شهید شیدایی
وطن به نور تو گشت گلشن و مصفایی

به راه عشق وطن گشته ای غبارآلود
به دشت سنگر عشقت دهی صف آرایی

تو نور مطلق عشقت خریده ای آری
که در طلوع سحر پر کشی به مأوایی

پرنده روح به هر مجلسی گذاری حسن
که حسن روی تو باشد کلید والایی

به صبح خرم عشقت نهاده ام باری
سرود نغمه توحید هر اهورایی

تو در نگاه شط خون ترانه ها خوانی
به راه عشق وطن سر دهی تو یارایی

هزار مرغ سحر خفته اند در شط خون
که در فراق عزیزان تو داغ صحرایی

پرنده خواند سرودی که یاوران رهی
به خون سرخ شهادت نوشت آزادیی

موضوع : | بازدید : 6 | تگ ها :
[ سه شنبه 22 اسفند 1396 ] [ 22:20 ] [ ولی اله بایبوردی ] [ ]

 

 

زندان زندگی مرا نیست حاصلی
دریاب ای خدا تو ولی را شمایلی

هر جا نظر کنم به نظر جلوه می کنی
دریا که هیچ کون و مکان را تو حایلی

در پهن دشت سینه تفتیده دلم
نور شجر همی طلبم نور مایلی

موسی اگر چه وادی قدس نغمه ها شنید
من نیز بشنوم که سخن را تو نازلی

گر عقل را به والی دوران دهی رواست
دلبر ببین که خط ولی را تو نایلی

 

موضوع : | بازدید : 7 | تگ ها :
[ يکشنبه 20 اسفند 1396 ] [ 8:14 ] [ ولی اله بایبوردی ] [ ]

 

صحبت از تاریخ مردان روزگار

از همان افراد گمنام آشکار

از همان افراد ایتامی دلا
زیست دارند یکّه تنها بین ما

گنجه شهری یاد کن ایام را
شهره آفاقی نظامی نام را

با تقلا فائق آمد بر زمان
در علوم عقلی و نقلی گفتمان

صاحب ادراکی زبانزد علم ها
با زبان مامی که آذر آشنا

آشنا با فارسی هان پهلوی
با زبانی هان عرب شهرت همی

سیر در وادی عرفان داشت او
سالکی بودش به خُلقی بس نکو

بود الگویی به حدی دلپذیر
با حماید خُلق هایی بی نظیر

دور از دربار در خلوت سرا
در سرا خاکی جهانی با صفا

در طبیعیّات الهی حکمتی
در ریاضیّات صاحب علم همی

خارج از مدحی نه مداحی دلا
مخزن الاسرار را ترسیم ها

خسروی شیرین زمانی شد تمام
مُرد جانا همسرش آفاق نام

نظم تمثیلی نظامی شد عیان
با غنایی نظم زیبایی بیان

با خیال انگیز ابداعی هنر
با حروفی نغمه ها گویا شمر

در میان اندیشمندان بی نظیر
شاعری اکبر میان شاعر کبیر

یا زبان شیرین کلامی دلنشین
در میان محفل چه بزمی رزم همین

با غنا فرهنگ ایران آشنا
تفرشی بودش نظامی گوئیا

همچو سعدی یا که فردوسی دلا
سبک را صاحب تصاحب سبک را

رزم اشعارش غنایی بین ما
بزم اشعارش تکامل بی بها

با نظامی خمسه خود را آشکار
بین هر شاعر زبانزد روزگار

عمر او در شصت و سه سالی تمام
گنجه خاکی دفن چون گنجی بنام
موضوع : | بازدید : 6 | تگ ها :
[ يکشنبه 20 اسفند 1396 ] [ 7:27 ] [ ولی اله بایبوردی ] [ ]
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 ... 10 صفحه بعد
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

آرشيو مطالب
جستجو در وبلاگ

جعبه پیامخبرنامه
آمار وبلاگ
آنلاین : 1
بازدید امروز : 8
بازدید دیروز : 47
بازدید هفته گذشته : 178
بازدید ماه گذشته : 1258
بازدید سال گذشته : 2379
کل بازدید : 2779
امکانات وب
سفارش تبليغات
پاپ آپ استند نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | منزل مبله شیراز | دیاگ | فلزیاب | گیت کنترل تردد | سئو سایت | پاپ آپ نمایشگاهی | آگهی استخدام | طلایاب | تور کربلا | دستگاه فلزیاب | هاست لینوکس ارزان | ریاضی اول | منزل مبله شیراز | لباس هندی | محمد دبیری | فلزیاب | تور کویر | خرید سرور مجازی | دکوراسیون داخلی اصفهان | ثبت شرکت | گروه تلگرام وکلا | تور اربعین | تور نجف | آزمایشگاه فرزانگان شیراز
X
تبليغات